Taisyklės

pexels-visit-almaty-848618

I . TARPTAUTINĖS ELGESIO TAISYKLĖS SLIDININKAMS IR SNIEGLENTININKAMS1. Gerbti kitus.

Slidininkas ar snieglentininkas privalo elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus ar nepakenktų kitiems.

2. Kontroliuoti slidinėjimo greitį.

Slidininkas ar snieglentininkas privalo kontroliuoti savo judesius. Šliuoždamas jis privalo pritaikyti greitį ir elgesio manieras įvertinant savo asmeninius gebėjimus, dominuojančios vietovės padėtį, sniego ir oro sąlygas, taip pat ir eismo tankumą.

3. Kelio pasirinkimas.

Slidininkas ar snieglentininkas artėjantis iš užpakalio privalo pasirinkti tokią kryptį, kad nesukeltų pavojaus slidininkui ar snieglentininkui priešakyje.

4. Aplenkimas. 

Slidininkas ar snieglentininkas turi aplenkti kitą slidininką ar snieglentininką aukščiau ar žemiau ir iš kairės ar dešinės, numatydamas, kad jis paliks pakankamai erdvės aplenktam slidininkui ar snieglentininkui, nesudarydamas jokių tyčinių ar nesąmoningų manevrų.


5. Pradėjimas, startavimas, lipimas į viršų.

Slidininkas ar snieglentininkas čiuožti pradeda pažymėta trasa. Po sustojimo ar lipimo į viršų nuokalne ir pradėdamas čiuožti vėl, privalo apsidairyti į viršų ir į apačią, kad gali šliuožti nesukeldamas pavojaus sau ir kitiems.

6. Sustojimas greitoje trasos dalyje. 

Slidininkas ar snieglentininkas privalo išvengti sustojimo greitoje nusileidimo trasos dalyje, siauroje vietoje ar kur ribotas matomumas, nebent neabejotinai tai būtina. Nukritus tokioje vietoje, slidininkas ar snieglentininkas privalo sprukti nuo trasos kaip tik įmanoma greit.

7. Kopimas ir nusileidimas pėsčiomis. 

Slidininkas ar snieglentininkas kopdamas ar nusileisdamas pėsčiomis, turi laikytis šone, nuo nusileidimo trasos.

8. Atsižvelgti į iškabas ir ženklinimus.

Slidininkas ar snieglentininkas privalo atsižvelgt į visas iškabas ir ženklinimus esančius prie nusileidimo trasų.

9. Pagalba

Nelaimingo atsitikimo atveju, kiekvienas slidininkas ar snieglentininas privalo padėti nukentėjusiam.


10. Tapatybės nustatymas

Kiekvienas slidininkas ar snieglentininkas bei liudininkas ar atsakingas asmuo , privalo apsikeisti vardais ir adresais po incidento.

Bendrieji FIS (Tarptautinės slidinėjimo federacijos) taisyklių teiginiai 

Slidinėjimas ir šliuožimas snieglente kaip ir visos sporto šakos sukelia riziką.

FIS taisyklės turi būti idealiu elgesio pavyzdžiu atsakingam ir atsargiam

slidininkui ar snieglentininkui ir jų tikslas yra išvengti nelaimingų atsitikimų trasoje.

FIS taisyklės liečia visus slidininkus ir snieglentininkus. Slidininkai ar snieglentininkai privalo susipažint su joms ir jų laikytis.

Jei taisyklių nesilaikoma, incidento atveju, jo elgesys gali būti patrauktas civilinei ir baudžiamajai atsakomybei.

1. taisyklė

Slidininkai ir snieglentininkai atsakingi ne tik už savo elgesį, bet taip pat už slidinėjimo reikmenis su trūkumais. Tai taip pat liečia tuos, kurie naudoja naujai sukurtus reikmenis.

2. taisyklė

Susidūrimai paprastai nutinka todėl, kad slidininkai ar snieglentininkai čiuožia per greitai, nesivaldo arba prastas jų matomumo laukas. Slidininkas ar snieglentininkas privalo sugebėti sustoti , apsisukti ir judėti savo matomumo ribose.

Perpildytose teritorijose ar vietose kur matomumas yra prastas, slidininkas ar snieglentinikas privalo judėti lėtai ypač stataus šlaito pakraštyje, nusileidimo trasos apačioje, ir vietose kurias supa pakėlimo takai.

3. taisyklė

Slidinėjimas ir čiuožimas snieglente yra nesuvaržytos sporto šakos, kur kiekvienas gali judėti kur ir kaip tik nori, su sąlyga, kad jie laikysis taisyklių ir čiuoš atsižvelgdami į savo asmeninius gebėjimus ir kalnuose vyraujančią padėtį.

Slidininkas ar snieglenintininkas priešakyje turi pirmumo teisę. Slidininkas ar snieglentininkas čiuoždamas paskui kitą ta pačia kryptimi, turi palaikyti pakankamą distanciją tarp savęs ir kito slidininko ar snieglentininko tam, kad paliktų pirma čiuožiančiam slidininkui ar snieglentininkui pakankamai erdvės laisvai judėti.

4. taisyklė

Slidininkas ar snieglentininkas, kuris aplenkia kitą, visiškai atsakingas dėl to, kad užbaigdamas manevrą, nesukels sunkumų aplenktam slidininkui ar snieglentininkui.

Ši atsakomybė išlieka iki lenkimas bus galutinai atliktas. Ši taisyklė galioja net tuomet, kai lenkiamas nejudantis slidininkas ar snieglentininkas.

5. taisyklė

Patirtis įrodo, kad įsijungimas į kitą nusileidimo trasą ar pradėjimas čiuožti po sustojimo yra

incidentų priežastis. Neabejotinai būtina, kad slidininkas ar snieglentininkas pats susiorientuotų situacijoje ir įčiuožtų į kitą nusileidimo trasą saugiai, neblokuotų ir nesukeltų pavojaus sau bei kitiems.

Vėl pradėjęs tinkamai šliuožti ar leistis snieglente, netgi lėtai, pagal 3 taisyklę jis turi pirmenybę prieš greitesnius slidininkus ar snieglentininkus, besileidžiančius iš viršaus ar šliuožiančius iš paskos.

Karvingo slidžių ir snieglenčių sukūrimas leidžia jų naudotojams sukiotis ir pasisukt į viršų ant šlaitų. Taigi jie juda priešprieša bendram šlaito judėjimui. Todėl jie privalo įsitikinti, kad laiku sugebės tai daryti, nesukeldami pavojaus sau bei kitiems.

6. taisyklė

Išskyrus labai plačią nusileidimo trasą, sustoti privaloma trasos pakraštyje. Sustoti negalima siauroje vietoje ar ten kur iš viršaus prastas matomumas.

7. taisyklė

Judantis prieš bendrą kryptį sudaro nelauktas kliūtis kitiems slidininkams ar snieglentininkams. 

Pėdsakai apgadina nusileidimo trasą ir gali sukelti pavojų slidininkams ar sniegletininkams.

8. taisyklė

Nusileidimo trasos sunkumo lygis yra nurodytas juoda, raudona, mėlyna ir žalia spalvomis.

Slidininkas ar snieglentininkas gali laisvai pasirinkti norimą trasą.

Trasos taip pat pažymėtos ir kitais ženklais, kurie rodo kryptį arba įspėja apie pavojus ar trasos užbaigimą. Užbaigiamojo trasos ženklo, nurodančio pavojų, privaloma griežtai laikytis. Slidininkai ar snieglentininkai turi suprasti, kad įspėjamieji ženklai iškabinti jų pačių labui.

9. taisyklė

Pagrindinis principas visiems sportininkams, kad jie privalo suteikti pagalbą po incidento nepriklausomai nuo bet kokių teisinių įsipareigojimų. Nedelsiant turi būti suteikta pirmoji pagalba, atitinkamai įspėti autoritetingą specialistą ir incidento vietą paženklinti, kad įspėti kitus slidininkus ar snieglentininkus.

FIS tikisi, kad išpuoliai ir nusižengimai, kurie pasitaiko slidinėjime, turės baudžiamąją nuosprendį, panašų į išpuolius ir nusižengimus kelyje. Ir lygiavertės baudos bus skirtos visoms šalims, kuriose tokie įstatymai dar negalioja.

10. taisyklė

Liudytojai yra labai svarbūs padaryti pilną ir teisingą incidento ataskaitą. Todėl kiekvienas, kaip atsakingas žmogus, būdamas liudininku, turi laikyti pareiga suteikti informaciją.

Pranešimai gelbėjimo tarnybai ir policijai, kaip ir fotografijos yra reikšminga pagalba nustatant civilinę ir baudžiamąją atsakomybę.

II. ELGESIO TAISYKLĖS LYGUMŲ SLIDINĖTOJAMS

1. Pagarba kitiems.

Privalo slidinėti tokiu būdu, kad nesukeltų pavojaus ar žalos kitiems.

2. Ženklų, krypties ir slidinėjimo stiliaus laikymasis

Privaloma laikytis takų žymėjimo ženklų bet kurioje trasoje, kurioje pažymėta kryptis. Slidinėtojas turi šliuožti tik nurodyta kryptimi ir nurodytu šliuožimo stiliumi.

3. Takų ir trasų pasirinkimas

Lygumų takuose, turinčiuose daugiau nei vieną susigulėjusią trasą, slidinėtojas turi pasirinkti dešiniąją trasą. Slidinėtojai, čiuožiantys grupėmis, turi laikytis dešiniojoje trasoje vienas už kito. Šliuožiantys laisvu stiliumi, slidininkai turi laikytis dešinės tako pusės.

4. Aplenkimas

Slidininkui leidžiama aplenkti kitą slidininką iš kairės ar dešinės. Slidininkas priešakyje neprivalo duoti kelią bandančiam aplenkti slidininkui, bet turi leisti greitesniam slidininkui prasilenkti kai tik yra įmanoma.

5. Susidūrimas

Kroso slidininkai susitikimo metu čiuožiantys skirtingomis kryptimis turi laikytis savo dešinės. Nusileidžiantis slidininkas turi pirmenybę.

6. Slidžių lazdos

Kroso slidininkai turi kiek tik galima stengtis laikyti savo lazdas šalia savęs kai tik šalia yra kitas slidininkas.

7. Greičio kontrolė

Kroso slidininkai ypač nusileisdami, turi visada pritaikyti greitį prie savo asmeninių gebėjimų, dominuojančios teritorijos, matomumo ir eismo kelyje.

Kiekvienas slidininkas turi laikytis saugaus atstumo su priešakyje esančiu slidininku. Kraštutinė išeitis nukritus, tai šalintis susidūrimo.

8. Takų ir trasų atlaisvinimas

Slidininkas, kuris sustoja, turi palikti taką. Kritimo atveju, jis turi atlaisvinti taką nedelsdamas.

9. Incidentas

Incidento atveju, kiekvienas turi suteikti pagalbą.

10. Tapatybės nustatymas

Kiekvienas incidento liudininkas, atsakingas asmuo ar ne, privalo atskleisti savo tapatybę.